Trong Đông-Xuân 1953-1954, địa điểm nào sau đây là nơi tập trung binh lực thứ

Xuất bản: 23/05/2023 - Cập nhật: 23/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong Đông-Xuân 1953-1954, địa điểm nào sau đây là nơi tập trung binh lực thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong Đông-Xuân 1953-1954, Điện Biên Phủ là nơi tập trung binh lực thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X