Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã

Xuất bản: 23/05/2023 - Cập nhật: 23/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường toàn Đông Dương với thắng lợi nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường toàn Đông Dương với thắng lợi Cuộc Tiến công Đông-Xuân 1953-1954.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X