Trong cuộc chiến đấu ở đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất ?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong cuộc chiến đấu ở đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong cuộc chiến đấu ở đô thị, thành phố kìm chân địch lâu nhất là Hà Nội

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X