Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp Nhiệt nhôm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X