Trong câu thơ Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!”, nhà thơ đã sử dung biện pháp tu từ

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!”, nhà thơ đã sử dung biện pháp tu từ gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!”, nhà thơ đã sử dung biện pháp nói giảm, nói tránh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X