Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm như thế nào ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm như thế nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm thẳng đứng 0⁰ hoặc nghiêng khoảng 10 - 15⁰ - SGK trang 57

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X