Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X