Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi?

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay đổi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X