Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?

27/11/2020 480

Câu Hỏi:
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X