Trong các nhà máy phát điện, nhà máy phát điện nào có công suất phát điện không

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các nhà máy phát điện, nhà máy phát điện nào có công suất phát điện không ổn định nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhà máy điện gió có công suất không ổn định nhất, do gió có mùa và chuyển động của gió phụ thuộc nhiều vào các điều kiện thiên nhiên.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X