Trong các mối ghép sau, mối ghép nào là mối ghép cố định?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 07/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong các mối ghép sau, mối ghép nào là mối ghép cố định?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là gì?

Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là:

 • Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn
 • Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao
 • Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh
Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối ghép động?


Đáp án: C
Vì các chi tiết không chuyển động tương đối với nhau thuộc mối ghép cố định.

Ứng dụng của mối ghép bằng hàn là:


Đáp án: C
Vì hàn tạo cả khung xe đạp và xe máy, làm khung giàn.

Mối ghép cố định chia làm mấy loại?

Mối ghép cố định chia làm 2 loại là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

 1. Mối ghép tháo được như ghép bằng bít, ren, then, chốt...
 2. Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn
Mối ghép cố định chia làm 2 loại

Mối ghép không tháo được gồm mấy loại?


Đáp án: B
Đó là mối ghép bằng đinh tán và mối ghép bằng hàn.

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào?

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán khi:

 • Vật liệu tấm ghép không được hàn hoặc khó hàn.
 • Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao (như nồi hơi).
 • Mối ghép phải chụi được lực lớn và chấn động mạnh..
Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong các ngành:
 • Ứng dụng trong kết cầu cầu
 • Ứng dụng trong giàn cần trục
 • Ứng dụng trong các dụng cụ sinh hoạt gia đình

Mối ghép cố định gồm mấy loại?


Đáp án: A
Đó là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X