Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là bằng chứng chứng minh rễ cây hút

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là bằng chứng chứng minh rễ cây hút nước chủ động?

(1) Hiện tượng rỉ nhựa.

(2) Hiện tượng ứ giọt.

(3) Hiện tượng thoát hơi nước.

(4) Hiện tượng đóng mở khí khổng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X