Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:

26/11/2020 15

Câu Hỏi:
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt ⇒ Các trường hợp trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt
⇒ Đáp án D

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X