Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm dân sự?

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm dân sự?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Làm giả giấy tờ tùy thân là hành vi vi phạm dân sự. (Vi phạm dân sự là vi phạm pháp luật trong đó có những hành vi xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và tài sản được pháp luật bảo vệ bằng những chế tài có tính răn đe để bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền công bằng giữa con người với nhau.)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X