Trong các đề bài sau, đâu là những đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các đề bài sau, đâu là những đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X