Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chọn đáp án A.
Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X