Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X