Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng

23/11/2020 33

Câu Hỏi:
Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Để giảm góc nghiêng có thể:
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
- Giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng.
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X