Trong các cách sản xuất điện năng sau đây, cách nào không sử dụng máy phát điện

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 02/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các cách sản xuất điện năng sau đây, cách nào không sử dụng máy phát điện xoay chiều?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điện Mặt Trời không sử dụng máy phát điện xoay chiều.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu .....

Ta có: $P_{hp} = \frac{P^{2}.R}{(Ucos\varphi) ^{2}}$ ; $H_{1} = \frac{P_{1} - P_{hp_{1}}}{P_{1}};$ ; $H_{2} = \frac{P_{1} - P_{hp_{2}}}{P_{2}};$
Vì công suất tại nơi tiêu thụ không đổi nên ta có:
$P = P_{1} H_{1} = P_{2} H_{2};$
=> $\frac{P_{hp_{1}}}{(1-H_{1})H_{1}} = \frac{P_{hp_{2}}}{(1-H_{2})H_{2}}$

Hiệu suất sử dụng điện là:

Hiệu suất sử dụng điện là tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ.

Bổ sung kiến thức:
Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích. Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng. Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kW.h.

Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành

Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành cơ năng

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là tua bin.

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X