Trong bốn câu thơ đầu bài Lầu hoàng hạc, cặp quan hệ nào sau đây không được thể

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong bốn câu thơ đầu bài Lầu hoàng hạc, cặp quan hệ nào sau đây không được thể hiện?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong bốn câu thơ đầu bài Lầu hoàng hạc, cặp quan hệ không được thể hiện là vô cùng – hữu hạn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X