Trang chủ

Trong bộ truyền kín & được bôi trơn tốt, các dạng hỏng nào thường xảy ra:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong bộ truyền kín & được bôi trơn tốt, các dạng hỏng nào thường xảy ra:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất