Trong bài thơ Hầu trời, nhà thơ Tản Đà được mời lên Thiên đình để làm gì?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong bài thơ "Hầu trời", nhà thơ Tản Đà được mời lên Thiên đình để làm gì?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Hầu trời

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X