Trộn 100 ml dung dịch HNO3 1M với 50 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trộn 100 ml dung dịch HNO3 1M với 50 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Do nH+= nOH-= 0,1 mol nên dung dịch thu được có pH=7

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X