Trích diễm thi tập là tuyển tập tác phẩm văn chương thuộc thể loại nào?

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trích diễm thi tập là tuyển tập tác phẩm văn chương thuộc thể loại nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Trích diễm thi tập là tuyển tập các tác phẩm văn chương thuộc thể loại thơ.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X