Trí tưởng tượng phong phú của tác giả thể hiện ở việc miêu tả cảnh nào?

02/08/2022 34

Câu Hỏi:
Trí tưởng tượng phong phú của tác giả thể hiện ở việc miêu tả cảnh nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Trí tưởng tượng phong phú của tác giả thể hiện ở việc miêu tả cảnh khối núi đá kéo dài in hình trên nền chân trời mù sương.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X