Trên mặt nước, phương trình sóng tại hai nguồn A, B (AB = 20 cm) đều có dạng: u

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trên mặt nước, phương trình sóng tại hai nguồn A, B (AB = 20 cm) đều có dạng: $u = 2cos40πt $(cm), vận tốc truyền sóng trên mặt nước 60 cm/s. C và D là hai điểm nằm trên hai vân cực đại và tạo với AB một hình chữ nhật ABCD. Hỏi ABCD có diện tích nhỏ nhất bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

ABCD có diện tích nhỏ nhất là $42,2 cm^2$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X