Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là:

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 29/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: $u_{1 }= acos(ωt - π/3) $cm và $u_2 = acos(ωt + π/3)$ cm. Bước sóng lan truyền 3 cm. Điểm M trên đường tròn đường kính AB (không nằm trên trung trực của AB) thuộc mặt nước dao động với biên độ cực tiểu. M cách B một đoạn nhỏ nhất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

M cách B một đoạn nhỏ nhất là 1,32 cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X