Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là các địa điểm nằm trên hai chí tuyến.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X