Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là trận Xtalingrát.

Chi tiết:

Trận Xtalingrát là một trận đánh lớn diễn ra trong Chiến tranh Xô-Đức. Trận đánh diễn ra từ 23 tháng 8 năm 1942 – 2 tháng 2 năm 1943. Và được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn nhất của nền quân sự thế giới trong thế kỷ XX. Đây cũng là trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước nào?

Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước Đông Âu.
Giải thích:
Đầu năm 1944, cuộc tổng phản công của Hồng quân Liên Xô diễn ra với 10 chiến dịch lớn nối tiếp nhau trên toàn mặt trận nhằm quét sạch quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ nước mình. Tiếp đó, Liên Xô vào giải phóng các nước Đông Âu. Cuộc tấn công đại thắng đã đưa Hồng quân tiến sát biên giới nước Đức.

Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống pháp xít có tác dụng như thế nào đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

Tác dụng của chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống pháp xít đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta

Chiến thắng nào của Hồng quân Liên Xô đã buộc phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện?


Sau thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở chiến dịch công phá Béc-lin, đêm mồng 8 rạng sáng 9-5-1945 phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu với sự thất bại hoàn toàn của phát xít Italia và Đức
Đáp án cần chọn là: A

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X