Tổng của tích hai đơn thức dfrac12xyz và 2xy3z2 với đơn thức 2x2y4z3 là

02/12/2020 4

Câu Hỏi:
Tổng của tích hai đơn thức $\dfrac{1}{2}{x}{y}{z}{ }{v}{à}{ }{2}{x}{y}^{3}{z}^{2}$ với đơn thức ${2}{x}^{2}{y}^{4}{z}^{3}$ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X