Tốc độ trượt được tính như thế nào?

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tốc độ trượt:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tốc độ trượt được tính bằng công thức: n2 = n1 – n.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X