Tố Hữu đã thể hiện hình tượng bác Hồ như thế nào qua bài thơ?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tố Hữu đã thể hiện hình tượng bác Hồ như thế nào qua bài thơ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X