Tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển về đầu tài liệu?

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 02/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển về đầu tài liệu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X