Tổ chức ASEAN thành lập ngày 8 - 8 - 1967 tại

Xuất bản: 07/01/2021 - Cập nhật: 07/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tổ chức ASEAN thành lập ngày 8 - 8 - 1967 tại

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X