To/ ailment/ stay/ from/ away, regularly/ you/ exercise/ should.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences
To/ ailment/ stay/ from/ away, regularly/ you/ exercise/ should.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

to V chỉ mục đích
Stay away from: tránh xa khỏi
Dịch: Để tránh xa khỏi bệnh tật, bạn nên tập thể dục thường xuyên.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X