Tính pH của dung dịch có chứa H2SO4 0,01M và HCl 0,05M

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính pH của dung dịch có chứa H2SO4 0,01M và HCl 0,05M

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

[H+] = 0,01.2 + 0,05= 0,07M nên pH=1,15

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X