Tỉnh nào của Liên bang Nga nằm biệt lập ở phía tây giáp với Ba Lan và Lít-va?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tỉnh nào của Liên bang Nga nằm biệt lập ở phía tây giáp với Ba Lan và Lít-va?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X