Tính đến nay địa phương có 2 di sản văn hóa thế giới là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tính đến nay địa phương có 2 di sản văn hóa thế giới là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính đến nay địa phương có 2 di sản văn hóa thế giới là Quảng Nam.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X