Tính chất vật lý nào sau đây không phải do các electron tự do gây ra?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tính chất vật lý nào sau đây không phải do các electron tự do gây ra?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính chất vật lý nào sau đây không phải do các electron tự do gây ra tính cứng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X