Tình cảm Thoóc-tơn dành cho Bấc cho thấy Thoóc-tơn coi Bấc như thế nào?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tình cảm Thoóc-tơn dành cho Bấc cho thấy Thoóc-tơn coi Bấc như thế nào?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Con chó Bấc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X