Tính cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật được hiểu là:

07/12/2020 941

Câu Hỏi:
Tính cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật được hiểu là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Tính cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật được hiểu là: Những dấu ấn riêng của tác giả trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ qua các tác phẩm văn học.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X