Tìm đáp án sai khi nói về đặc điểm của mối ghép bằng then và chốt?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tìm đáp án sai khi nói về đặc điểm của mối ghép bằng then và chốt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án: C
Vì mối ghép bằng then và chốt có khả năng chịu lực kém.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X