Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tỷ lệ nam:nữ xấp xỉ 1:1 là do tỷ lệ giao tử ở giới dị giao là 1:1

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X