Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây?

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bề mặt cơ thể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X