Thủ tướng chính phủ nước ta hiện nay là ai?

11/11/2020 748

Câu Hỏi:
Thủ tướng chính phủ nước ta hiện nay là ai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X