Thu gọn -3x2 - 0,5x2 + 2,5x2 ta được:

02/12/2020 3

Câu Hỏi:
Thu gọn ${-}{3}{x}^{2}{ }{-}{ }{0}{,}{5}{x}^{2}{ }{+}{ }{2}{,}{5}{x}^{2}$ ta được:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X