Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một năm.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phân tích tài chính trong việc phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh không cần quan tâm tới vấn đề nào?

Phân tích tài chính trong việc phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh không cần quan tâm tới vấn đề trình độ chuyên môn. Phân tích tài chính trong việc phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh là cần đánh giá được:

Phân tích tài chính gồm những nội dung nào?

Phân tích tài chính gồm những nội dung là:

+ Vốn đầu tư và khả năng huy động vốn
+ Thời gian hoàn vốn
+ Lợi nhuận
+ Rủi ro

đề trắc nghiệm tài chính- ngân hàng học mới nhất

X