Thị trường hàng hóa gồm:

Xuất bản: 22/10/2020 - Cập nhật: 26/05/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Thị trường hàng hóa gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thị trường hàng hóa gồm các thị trường: thị trường hàng điện máy, thị trường hàng nông sản, thị trường vật tư nông nghiêp, thị trường vật liệu xây dựng...
Nhắc lại kiến thức:
- Thị trường là nơi gặp gỡ người bán và người mua nhằm thực hiện những hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
- Một số loại thi trường:
+ Thị trường hàng hóa: Thị trường hàng điện máy, thị trường hàng nông sản, thị trường vật tư nông nghiêp, thị trường vật liệu xây dựng...
+ Thị trường dịch vụ: Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông...
+ Thị trường trong nước: Thị trường địa phương, thị trường toàn quốc
+ Thị trường nước ngoài: Thị trường khu vực, thi trường thế giới.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 10 mới nhất

X