Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường những thông tin về

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường những thông tin về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 24: Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường những thông tin về quy mô cung - cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại. 

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X