Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại.
Hai loại hình chiều phối cảnh thường gặp là:

  1. hình chiếu phối cảnh một điểm tụ
  2. hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ.
Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?
Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ
Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?
Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước

Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo 7 bước:
1. Vẽ một đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời.
2. Chọn ột điểm F' trên tt làm điểm tụ.
3. Vẽ hình chiếu đừng của vật thể A'B'C'D'E'H'.
4. Nối các điểm cỉa hình chiếu đứng với điểm tụ F'

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâmTrong phép chiếu này:
- Tâm chiếu chính là mắt người quan sát hay điểm nhìn.
- Mặt phẳng hình chiều là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh.

Vẽ đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời" thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

Vẽ đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời thuộc bước thứ nhất trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ.

Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo 7 bước.

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X